MENU

Výroční zpráva Nadačního fondu Atýsek 2022

Slovo úvodem:

Vážení přátelé,
na stránkách této výroční zprávy se dočtete o projektech, kterých se NF Atýsek účastnil či je podpořil v roce 2022. Rádi jsme věnovali brýle pro virtuální realitu jednomu z brněnských domovů pro seniory. Zakoupili jsme bilirubinometr pro neonatologické oddělení FN Brno a věnovali finanční dar Hospici sv. Alžběty o.p.s. na pořízení ochranných pracovních pomůcek pro personál v přímé péči. Podpořili jsme již tradičně organizaci věnující se výcviku vodicích psů a zakoupili jsme pro jednu malou slečnu trpící alopecií paruku na míru. Zde v úvodu mi dovolte, abych se podělila o několik zvláštních radostí, které uplynulý rok činnosti nadačního fondu přinesl.

Akce v roce 2022:

– březen – předání brýlí pro virtuální realitu Domovu pro seniory Kociánka v Brně
– březen – předání bilirubinometru neonatologickému oddělení FN Brno
– květen – účast na hromadném zakoupení pánského spodního prádla pro ukrajinské vojáky
– červen – účast na dětském dni v Kuřimi
– září – účast na 13. výročním setkání členů asociací válečných veteránů
– září – účast na Evropských atletických hrách mládeže v Brně, Palackého vrch
– září – 11. golfový turnaj na Kořenci
– září – předání finanční podpory organizaci Vodicí pes, z.s. na účely předvýchovy budoucího vodicího psa
– listopad – zakoupení vlasové paruky pro slečnu trpící alopecií
– prosinec – tradiční mikulášská návštěva Sáry Kališové v Hrušovanech nad Jevišovkou

 

Přehled příjmů a výdajů – darů nad 10.000,- Kč v roce 2022:

příjmy:

Mgr. Zlatuše Krugová – 10.000,- Kč
SPADIA LAB Brno, s.r.o. – 30.000,- Kč
Zuzana Trnková – 20.000,- Kč
JUDr. Klára Hejtmánková – 20.000,- Kč
Ctibor Nezdařil – 10.000,- Kč
JUDr. Petr Cech – 40.000,- Kč
Jihomoravský kraj – 200.000,- Kč
Ing. Pavel Staněk – 24.000,- Kč
Ing. Vlastimil Konečný – 12.000,- Kč
YATS s.r.o. – 20.000,- Kč
Richard Mrázek – 30.000,- Kč
COLAS CZ, a.s. – 50.000,- Kč
Ing. Jan Syllaba – 20.000,- Kč

vrácené příjmy:
Jihomoravský kraj – 200.000,- Kč
Jihomoravský kraj – 200.000,- Kč

výdaje:

Domov pro seniory Kociánka, p.o. – 13.000,- Kč
Fakultní nemocnice Brno – 205.458,- Kč (nefinanční dar – bilirubinometr)
Hospic sv. Alžběty – 50.000,- Kč
VODICÍ PES, z.s. – 10.000,- Kč
Pavel Vago – 30.000,- Kč
Debra Mikota – 36.883,- Kč (nefinanční dar – vlasová paruka)

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace Náklady

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace Výnosy

Rozvaha pro nevýdělečné organizace

Rozvaha pro nevýdělečné organizace

Příloha k účetní závěrce podle § 29 vyhl. č. 504/2002 Sb.

Příloha k účetní závěrce podle § 29 vyhl. č. 504/2002 Sb. – část 2

Složení správní rady od 1.1.2022 do 31.12.2022:
předseda: JUDr. Šárka Cechová
člen: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
člen: Mgr. Přemysl Růžička
člen: Zuzana Trnková
člen: Mgr. Pavel Dokládal

Revizor v období od 1.1.2022 do 31.12.2022: Ing. Libor Benátský

zakladatel: JUDr. Šárka Cechová

Děkujeme za podporu mnoha dárcům a všem partnerům a prohlašujeme, že jsme dodrželi pravidla pro poskytovaní nadačních příspěvků a přehled nákladů na vlastní správu.

V Brně dne 30.6.2023

JUDr. Šárka Cechová
Předsedkyně správní rady NF Atýsek