MENU

Výroční zpráva Nadačního fondu Atýsek 2019

Slovo úvodem:

Vážení přátelé,
na stránkách této výroční zprávy se dočtete o projektech, které NF Atýsek podpořil v roce 2019. Dají se rozdělit do několika oblastí – podpora vodících psů, podpora dětí a seniorů, partnerství s církevními subjekty. Zde v úvodu mi dovolte, abych se podělila o několik zvláštních radostí, které uplynulý rok činnosti nadačního fondu přinesl.

Naše akce v roce 2019:

– březen – podpora Domácího hospice Duha v Hořicích
– květen – 8. golfový turnaj na Kořenci pro dětský domov v Boskovicích a děti profesionálního hasiče, který zahynul při výkonu povolání
– spren – Benefiční večer Brno 2019 a aukce fotografií Róberta Sobčáka – Nová radnice Brno
– září – podpora Vodicího psa, z.s.
– listopad – předání vybavení 2 pokojů vestavěným nábytkem a stínící technikou Komunitnímu centru pro válečné veterány v Brně, které je zřizováno Vojenskou nemocnicí Brno, p. o.
– listopad – účast na charitativním večeru společnosti Hartmann-Rico ve Zlíně spojeného s prezentací činnosti NF Atýsek
– listopad – účast na Karate Grand Prix Brno 2019
– prosinec – podpora Domova pro seniory Foltýnova, p. o. v Brně – poskytnutí daru – televizoru LG a tabletu Lenovo

 

Přehled příjmů a výdajů – darů nad 10.000,- Kč v roce 2019:

příjmy:
Ing. Josef Skácel – 15.000,- Kč
CONCENS ADVISORS s. r. o. – 22.000,- Kč
JUDr. Petr Cech – 22.000,- Kč
MUDr. Martin Dvořák, Ph.D. – 28.000,- Kč
EUROTABÁK, spol. s. r. o. – 30.000,- Kč
COLAS CZ, a. s. – 50.000,- Kč
FALKENSTEIN s. r. o. – 30.000,- Kč
JUDr. Klára Hejtmánková – 10.000,- Kč
Ing. Naděžda Křemečková – 30.000,- Kč
Magnus Regio s. r. o. – 10.000,- Kč
RTR projects, a. s. – 11.000,- Kč
CONCENS ADVISORS s. r. o. – 20.000,- Kč
Vytastav Praha s. r. o. – 50.000,- Kč
EUROTABÁK, spol. s. r. o. – 22.000,- Kč
JUDr. Petr Cech – 30.000,- Kč
Mgr. Bc. Michal Čoupek, MBA, MPA – 12.000,- Kč
FALKENSTEIN s. r. o. – 29.000,- Kč
Ing. Pavel Staněk – 15.000,- Kč
Ing. Jaromír Trnka – 16.000,- Kč
AT Production s. r. o. – 16.000,- Kč
AUTOSKLO ÁURIS BRNO s. r. o. – 14.000,- Kč
Exit Label, s. r. o. – 10.000,- Kč
Mgr. Jan Rotrekl, advokát – 20.000,- Kč
Jihomoravský kraj – 150.000,- Kč
Ctibor Nezdařil – 10.000,- Kč
Ing. Andrea Pisingerová – 19.530,- Kč

výdaje:
Domácí hospic Duha, o. p. s. – 50.000,- Kč
Vodicí pes, z.s. – 10.000,- Kč
Dětský domov Boskovice, p. o. – 35.200,- Kč
KARATE TEAM BOHUNICE, z. s. – 10.000,- Kč
Vojenská nemocnice Brno p. o. – 109.156,- Kč
Domov pro seniory Foltýnova, p. o. – 20.000,- Kč

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace Náklady

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace Výnosy

Rozvaha pro nevýdělečné organizace

Rozvaha pro nevýdělečné organizace

Příloha k účetní závěrce podle § 29 vyhl. č. 504/2002 Sb.

Příloha k účetní závěrce podle § 29 vyhl. č. 504/2002 Sb. – část 2

Složení správní rady od 1.1.2019 do 15.4.2019:
předseda: JUDr. Šárka Cechová
člen: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
člen: Mgr. Přemysl Růžička

Složení správní rady od 15.4.2019 do 31.12.2019:
předseda: JUDr. Šárka Cechová
člen: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
člen: Mgr. Přemysl Růžička
člen: Zuzana Trnková
člen: Mgr. Pavel Dokládal

revizor v období od 1.1.2019 do 15.4.2019: Ing. Vít Sedlák

revizor v období od 15.4.2019 do 31.12.2019: Ing. Libor Benátský

 

zakladatel: JUDr. Šárka Cechová

 

Děkuji za podporu mnoha dárcům a všem partnerům a prohlašujeme, že jsme dodrželi pravidla pro poskytovaní nadačních příspěvků a přehled nákladů na vlastní správu.

V Brně dne 30.6.2020

JUDr. Šárka Cechová
Předsedkyně správní rady NF Atýsek