MENU

Výroční zpráva Nadačního fondu Atýsek 2020

Slovo úvodem:

Vážení přátelé,
na stránkách této výroční zprávy se dočtete o projektech, které NF Atýsek podpořil v roce 2020. Vlivem celosvětové pandemie onemocnění Covid-19 se jednalo zejména o podporu poskytovatelům sociální péče v městě Brně a Jihomoravském kraji. Podpořili jsme ale i děti s onemocněním autistického spektra a seniory. Zde v úvodu mi dovolte, abych se podělila o několik zvláštních radostí, které uplynulý rok činnosti nadačního fondu přinesl.

Naše akce v roce 2020:

– leden – předání daru – televizoru LG a tabletu Lenovo Domovu pro seniory Foltýnova, p.o. v Brně
– únor – účast na 25. ročníku závodu ve skoku vysokém s názvem Brněnská laťka
– duben – obdarování domovů pro seniory, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno respirátory 2. KN 95
– květen – obdarování poskytovatelů sociální péče v městě Brně a Jihomoravském kraji 2000 kusy lékařských roušek a 300 respirátory KN 95
– srpen – účast na akci Díky, Brno na Nové radnici v Brně – poděkování primátorky statutárního města Brna za osobní přínos a morální podporu v době nouzového stavu v souvislosti s celosvětovou pandemií onemocnění Covid-19
– září – účast na Evropském týdnu atletiky v Brně, Palackého vrch
– září – 9. golfový turnaj na Kořenci pro Autistickou školu v Brně na Štolcově ulici

 

Přehled příjmů a výdajů – darů nad 10.000,- Kč v roce 2020:

příjmy:
Ctibor Nezdařil – 20.000,- Kč
Jaroslava Kottasová – 20.000,- Kč
Zuzana Trnková – 10.000,- Kč
STAVCON s.r.o. – 15.000,- Kč
AD Aqua Europe s.r.o. – 14.000,- Kč
JUDr. Klára Hejtmánková – 15.000,- Kč
Eva Šupinová – 20.000,- Kč
Mgr. Jakub Adamík – 30.000,- Kč
MUDr. Martin Dvořák – 30.000,- Kč
MUDr. Roman Kraus, MBA – 20.000,- Kč
Ctibor Nezdařil – 10.000,- Kč
Ing. Pavel Staněk – 25.000,- Kč
Ing. Jaromír Trnka – 10.000,- Kč
SPADIA LAB Brno, s.r.o. – 27.500,- Kč
JUDr. Petr Cech – 40.000,- Kč

ochranné pomůcky – ústenky a respirátory KN 95

výdaje:
KARATE TEAM BOHUNICE, z.s. – 10.000,- Kč

ochranné pomůcky – ústenky a respirátory KN 95 pro poskytovatele sociální péče v městě Brně a Jihomoravském kraji v jednotlivých vlnách celosvětové pandemie Covid-19:
– Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace
– Domov pro seniory Holásecká, příspěvková organizace
– Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace
– Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace
– Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace
– Domov pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace
– Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace
– Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace
– Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace
– Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace
– Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace
– Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
– Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace
– Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace
– Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace
– Hospic sv. Alžběty o.p.s.
– Obec Žabčice
– Oblastní charita Rajhrad
– Zámeček Střelice, příspěvková organizace

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace Náklady

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace Výnosy

Rozvaha pro nevýdělečné organizace

Rozvaha pro nevýdělečné organizace

Příloha k účetní závěrce podle § 29 vyhl. č. 504/2002 Sb.

Příloha k účetní závěrce podle § 29 vyhl. č. 504/2002 Sb. – část 2

Složení správní rady od 1.1.2020 do 31.12.2020:
předseda: JUDr. Šárka Cechová
člen: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
člen: Mgr. Přemysl Růžička
člen: Zuzana Trnková
člen: Mgr. Pavel Dokládal

Revizor v období od 1.1.2020 do 31.12.2020: Ing. Libor Benátský

zakladatel: JUDr. Šárka Cechová

Děkuji za podporu mnoha dárcům a všem partnerům a prohlašujeme, že jsme dodrželi pravidla pro poskytovaní nadačních příspěvků a přehled nákladů na vlastní správu.

V Brně dne 30.6.2021

JUDr. Šárka Cechová
Předsedkyně správní rady NF Atýsek