MENU

Výroční zpráva Nadačního fondu Atýsek 2017

Slovo úvodem:

Vážení přátelé,
na stránkách této výroční zprávy se dočtete o projektech, které NF Atýsek podpořil v roce 2017. Dají se rozdělit do několika oblastí – podpora vodících psů, podpora dětí a seniorů, partnerství s církevními subjekty. Zde v úvodu mi dovolte, abych se podělila o několik zvláštních radostí, které uplynulý rok činnosti nadačního fondu přinesl.

Naše akce v roce 2017:

– květen – 6. golfový turnaj na Kořenci pro SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné v Brně
– září – podpora na Evropských atletických hrách mládeže v Brně
– říjen – darování krve ve Fakultní nemocnici Brno
– listopad – podpora Vodicího psa, z.s.
– prosinec – předání učebních pomůcek SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné v Brně
– prosinec – komorní výstava výtvarných děl Stanislava Sedláčka ve vile Löw-Beer v Brně
– prosinec – tradiční mikulášská návštěva Sáry Kališové v Hrušovanech nad Jevišovkou

 

Přehled příjmů a výdajů – darů nad 10.000,- Kč v roce 2017:

příjmy:
Ing. Jaromír Trnka – 12.000,- Kč
MUDr. Ladislava Cechová – 15.000,- Kč
JUDr. Petr Cech – 155.000,- Kč
Ing. Pavel Staněk – 12.000,- Kč
AISECO s.r.o. – 27.000,- Kč
Jan Prokop – 22.000,- Kč
GLOBAL TRADE PROPERTY s.r.o. – 12.000,- Kč
RIMITTI s.r.o. – 10.000,- Kč
Jihomoravský kraj – 150.000,- Kč
Mgr. Antonín Zralý – 65.000,- Kč
Mgr. Marie Plevová – 10.000,- Kč
Ctibor Nezdařil – 10.000,- Kč
Mgr. Přemysl Růžička – 17.000,- Kč
KROUPAHELÁN advokátní kancelář s.r.o. – 15.000,- Kč
Ing. Naděžda Křemečková – 20.000,- Kč
JUDr. Klára Hejtmánková – 10.000,- Kč
ProBrno Real s.r.o. – 10.000,- Kč
AKP NORD ADVISORY s.r.o. (Kamil Bednář) – 16.000,- Kč

výdaje:
KARATE TEAM BOHUNICE – 10.000,- Kč
Vodicí pes, z.s. – 10.000,- Kč
SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné v Brně – 143.320,- Kč
Dětský domov Vranov – 100.000,- Kč

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace

Rozvaha pro nevýdělečné organizace

Příloha k účetní závěrce podle § 29 vyhl. č. 504/2002 Sb.

Složení správní rady:

předseda: JUDr. Šárka Cechová
člen: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
člen: Zuzana Trnková

revizor: Ing. Hana Doležalová

zakladatel: JUDr. Šárka Cechová

Děkuji za podporu mnoha dárcům a všem partnerům a prohlašujeme, že jsme dodrželi pravidla pro poskytovaní nadačních příspěvků a přehled nákladů na vlastní správu.

V Brně dne 30.6.2018

JUDr. Šárka Cechová
Předsedkyně správní rady NF Atýsek