MENU

Nadační fond Atýsek byl zřízen na sklonku roku 2011 a jeho agendu tvoří:

 

Humanitární aktivity a projekty sociálního charakteru.

Podpora fyzicky a mentálně postižených, nemocných, slabých a ohrožených dětí, za účelem prohloubení všestranné péče o ně.

Zlepšování a rozvíjení kvality života seniorů.

Podpora organizací, které se zabývají výchovou a přípravou vodicích a asistenčních psů a pomáhají nemocným zvířatům ve útulcích.