MENU

Výroční zpráva Nadačního fondu Atýsek 2016

Slovo úvodem:

Vážení přátelé,
na stránkách této výroční zprávy se dočtete o projektech, které NF Atýsek podpořil v roce 2016. Dají se rozdělit do několika oblastí – podpora vodících psů, podpora dětí a seniorů, partnerství s církevními subjekty. Zde v úvodu mi dovolte, abych se podělila o několik zvláštních radostí, které uplynulý rok činnosti nadačního fondu přinesl.

Naše akce v roce 2016:

– únor – společně s Hartmann-Rico předání šeku na 20.000,-Kč Hospici v Rajhradě u Brna
– duben – návštěva u Sáry Kališové v Hrušovanech nad Jevišovkou-předání zdravotnického materiálu
– květen – 5. golfový turnaj na Kořenci
– prosinec – komorní výstava výtvarných děl Stanislava Sedláčka ve vile Stiassni v Brně
– prosinec – tradiční mikulášská návštěva Sáry Kališové v Hrušovanech nad Jevišovkou

 

Přehled příjmů a výdajů – darů nad 10.000,- Kč v roce 2016:

příjmy:
Zuzana Trnková – 10.000,- Kč
Ing. Jaromír Trnka – 20.000,- Kč
GLOBAL TRADE PROPERTY s.r.o. – 14.000,- Kč
JUDr. Petr Cech – 70.000,- Kč
Mgr. Přemysl Růžička – 24.000,- Kč
Ing. Naděžda Křemečková – 53.000,- Kč
Ing. Pavel Staněk – 20.000,- Kč
Jaroslav Přichystal – 62.000,- Kč
Mgr. Antonín Zralý – 30.000,- Kč
Collina s.r.o. – 14.000,- Kč

výdaje:
KARATE TEAM BOHUNICE – 10.000,- Kč
Ing. Daniela Němčáková – 12.100,- Kč

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace

Rozvaha pro nevýdělečné organizace

Příloha k účetní závěrce podle § 29 vyhl. č. 504/2002 Sb.

Složení správní rady:

předseda: JUDr. Šárka Cechová
člen: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
člen: Zuzana Trnková

revizor: Ing. Hana Doležalová

zakladatel: JUDr. Šárka Cechová

Děkuji za podporu mnoha dárcům a všem partnerům a prohlašujeme, že jsme dodrželi pravidla pro poskytovaní nadačních příspěvků a přehled nákladů na vlastní správu.

V Brně dne 30.6.2017

JUDr. Šárka Cechová
Předsedkyně správní rady NF Atýsek