MENU

Výroční zpráva Nadačního fondu Atýsek 2018

Slovo úvodem:

Vážení přátelé,
na stránkách této výroční zprávy se dočtete o projektech, které NF Atýsek podpořil v roce 2018. Dají se rozdělit do několika oblastí – podpora vodících psů, podpora dětí a seniorů, partnerství s církevními subjekty. Zde v úvodu mi dovolte, abych se podělila o několik zvláštních radostí, které uplynulý rok činnosti nadačního fondu přinesl.

Naše akce v roce 2018:

– leden – podpora Vodicího psa, z.s.
– květen – 7. golfový turnaj na Kořenci pro Komunitní centrum pro válečné veterány v Brně a Domácí hospic Duha v Hořicích
– říjen – účast na galavečeru Propomoc z.s.
– listopad – podpora Vodicího psa, z.s.
– prosinec – Společenský večer NF Atýsek spojený s výstavou výtvarných děl Stanislava Sedláčka v prostorách Nové radnice v Brně
– prosinec – tradiční mikulášská návštěva Sáry Kališové v Hrušovanech nad Jevišovkou

 

Přehled příjmů a výdajů – darů nad 10.000,- Kč v roce 2018:

příjmy:
Ing. Roman Vašina – 10.000,- Kč
Ing. Naděžda Křemečková – 15.000,- Kč
JUDr. Tomáš Lichovník – 11.000,- Kč
Jaroslav Přichystal – 37.000,- Kč
MUDr. Martin Dvořák, Ph.D. – 38.000,- Kč
JUDr. Petr Cech – 17.000,- Kč
GOZ GASTRO s.r.o. – 10.000,- Kč
Ing. Vlastimil Konečný – 10.000,- Kč
Jihomoravský kraj – 100.000,- Kč
GLOBAL TRADE PROPERTY, s.r.o. – 10.000,- Kč
Ing. Roman Nekula, MBA – 12.000,- Kč
VL REALITY s.r.o. – 20.000,- Kč
Ctibor Nezdařil – 10.000,- Kč
COLAS CZ, a.s. – 50.000,- Kč
Mgr. Jan Rotrekl, advokát – 16.000,- Kč
Richard Mrázek – 136.000,- Kč
Ing. Naděžda Křemečková – 30.000,- Kč
Zuzana Trnková – 10.000,- Kč
Ing. Vlastimil Konečný – 15.000,- Kč
AISECO s.r.o. – 16.000,- Kč
Moravia Financial Consulting, s.r.o. – 14.000,- Kč
GLOBAL TRADE PROPERTY, s.r.o. – 14.000,- Kč
JUDr. Petr Cech – 25.000,- Kč
Ivan Iliev – 22.000,- Kč

výdaje:
KARATE TEAM BOHUNICE – 10.000,- Kč
Vodicí pes, z.s. – 10.000,- Kč
Domácí hospic Duha, o.p.s. – 50.000,- Kč
Vojenská nemocnice Brno p.o. – 50.000,- Kč
Domácí hospic Duha, o.p.s. – 50.000,- Kč
Vodicí pes, z.s. – 50.639,- Kč

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace Náklady

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace Výnosy

Rozvaha pro nevýdělečné organizace

Příloha k účetní závěrce podle § 29 vyhl. č. 504/2002 Sb.

Příloha k účetní závěrce podle § 29 vyhl. č. 504/2002 Sb. – část 2

Složení správní rady od 1.1.2018 do 13.2.2018:
předseda: JUDr. Šárka Cechová
člen: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
člen: Zuzana Trnková

Složení správní rady od 13.2.2018 do 31.12.2018:
předseda: JUDr. Šárka Cechová
člen: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
člen: Mgr. Přemysl Růžička

revizor v období od 1.1.2018 do 13.2.2018: Ing. Hana Doležalová

revizor v období od 13.2.2018 do 31.12.2018: Ing. Vít Sedlák

 

zakladatel: JUDr. Šárka Cechová

 

Děkuji za podporu mnoha dárcům a všem partnerům a prohlašujeme, že jsme dodrželi pravidla pro poskytovaní nadačních příspěvků a přehled nákladů na vlastní správu.

V Brně dne 30.6.2019

JUDr. Šárka Cechová
Předsedkyně správní rady NF Atýsek