MENU

Výroční zpráva Nadačního fondu Atýsek 2015

Slovo úvodem:

Vážení přátelé,
na stránkách této výroční zprávy se dočtete o projektech, které NF Atýsek podpořil v roce 2015. Dají se rozdělit do několika oblastí – podpora vodících psů, podpora dětí a seniorů, partnerství s církevními subjekty. Zde v úvodu mi dovolte, abych se podělila o několik zvláštních radostí, které uplynulý rok činnosti nadačního fondu přinesl.

Naše akce v roce 2015:

– únor – zkrášlovací den pro klienty Domova pro seniory Foltýnova v Brně
– květen – 4. golfový turnaj na Kořenci pro ZŠ při Fakultní nemocnici Brno
– červen – předání finančního daru ve výši 50.000,- Kč Hospici sv. Alžběty v Brně
– červen – předání finančního daru ve výši 50.000,- Kč ZŠ při Fakultní nemocnici v Brně
– říjen – komorní výstava výtvarných děl Stanislava Sedláčka ve vile Tugendhat v Brně
– listopad – předání finančního daru ve výši 62.500,- Domovu pro seniory v Předklášteří
– listopad – předání finančního daru ve výši 62.500,- Domovu pro seniory na Foltýnově v Brně
– prosinec – tradiční mikulášská návštěva Sáry Kališové v Hrušovanech nad Jevišovkou

 

Přehled příjmů a výdajů – darů nad 10.000,- Kč v roce 2015:

příjmy:
Zuzana Trnková – 10.000,- Kč
Ing. Jaromír Trnka – 30.000,- Kč
Ing. Karel Sázavský – 22.000,- Kč
GLOBAL TRADE PROPERTY s.r.o. – 12.000,- Kč
ESSENS CZECH s.r.o. – 37.000,- Kč
Mgr. Petr Cech – 45.000,- Kč
Mgr. Jan Rotrekl – 15.000,- Kč

výdaje:
Domov pro seniory Foltýnova Brno – 10.000,- Kč
Hospic sv. Alžběty v Brně – 50.000,- Kč
ZŠ při Fakultní nemocnici Brno – 50.000,- Kč
KARATE TEAM BOHUNICE – 10.000,- Kč
Domov pro seniory Foltýnova Brno – 62.500,- Kč
Domov pro seniory Předklášteří – 62.500,- Kč

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace

Rozvaha pro nevýdělečné organizace

Příloha k účetní závěrce podle § 29 vyhl. č. 504/2002 Sb.

Složení správní rady:

předseda: JUDr. Šárka Cechová
člen: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
člen: Zuzana Trnková

revizor: Ing. Hana Doležalová

zakladatel: JUDr. Šárka Cechová

Děkuji za podporu mnoha dárcům a všem partnerům a prohlašujeme, že jsme dodrželi pravidla pro poskytovaní nadačních příspěvků a přehled nákladů na vlastní správu.

V Brně dne 30.6.2016

JUDr. Šárka Cechová
Předsedkyně správní rady NF Atýsek