MENU

Výroční zpráva Nadačního fondu Atýsek 2021

Slovo úvodem:

Vážení přátelé,
na stránkách této výroční zprávy se dočtete o projektech, kterých se NF Atýsek účastnil či je podpořil v roce 2021. Rádi jsme se stali charitativním partnerem celosezónní golfové túry Morava Golf Tour. Z výtěžku aukcí na jednotlivých turnajích jsme rovným dílem podpořili pacienta po rozsáhlé mozkové příhodě a rodinu, které kompletně vyhořel dům. Vlivem stále se vyskytující celosvětové pandemie onemocnění Covid-19 se jednalo také o podporu poskytovatelům sociální péče v městě Brně. Podpořili jsme ale i děti s onemocněním autistického spektra a organizaci věnující se výcviku vodicích psů. Zde v úvodu mi dovolte, abych se podělila o několik zvláštních radostí, které uplynulý rok činnosti nadačního fondu přinesl.

Akce v roce 2021:

– duben – účast jako charitativního partnera akce na 1. golfovém turnaji celosezónní túry – Morava Golf Tour- hřiště Loreta Golf Pyšely
– červen – účast jako charitativního partnera akce na 2. golfovém turnaji celosezónní túry – Morava Golf Tour- hřiště Kaskáda Jinačovice
– červenec – účast jako charitativního partnera akce na 3. golfovém turnaji celosezónní túry – Morava Golf Tour- hřiště Haughschlag Rakousko
– červenec – účast jako charitativního partnera akce na 4. golfovém turnaji celosezónní túry – Morava Golf Tour- hřiště Mnich Nová Bystřice
– červenec – účast jako charitativního partnera akce na 5. golfovém turnaji celosezónní túry – Morava Golf Tour- hřiště Véska Olomouc
– srpen – účast jako charitativního partnera akce na 6. golfovém turnaji celosezónní túry – Morava Golf Tour- hřiště The New Course Čeladná
– srpen – účast jako charitativního partnera akce na 7. golfovém turnaji celosezónní túry – Morava Golf Tour- hřiště The Old Course Čeladná
– srpen – účast na aukci pro NF Atýsek – Morava Golf Tour- Čeladná
– září – účast na Evropských dětských atletických hrách v Brně, Palackého vrch
– září – 10. golfový turnaj na Kořenci
– září – účast jako charitativního partnera akce na 8. golfovém turnaji celosezónní túry – Morava Golf Tour- hřiště Čertovo Břemeno
– říjen – účast jako charitativního partnera akce na 9. golfovém turnaji celosezónní túry – Morava Golf Tour- hřiště Austerlitz Slavkov
– listopad – předání dvou zlatých retrievrů organizaci Vodicí pes, z.s.
– prosinec – předání samosterilizačních respirátorů Domovu pro seniory Kociánka
– prosinec – Adventní večer ve vile Stiassni v Brně- oslava 10. výročí od založení NF Atýsek
– prosinec – předání lanovky z akátového dřeva pro autistické děti z Mateřské, základní a praktické školy v Brně na Štolcově ulici

 

Přehled příjmů a výdajů – darů nad 10.000,- Kč v roce 2021:

příjmy:

ForActiv.cz s.r.o. – 20.500,- Kč
JUDr. Petr Cech – 10.000,- Kč
Ing. Jaromír Trnka – 10.000,- Kč
Zuzana Trnková – 10.000,- Kč
M.B. Keramika spol. s r.o. – 30.000,- Kč
JUDr. Klára Hejtmánková – 20.000,- Kč
Ing. Naděžda Křemečková – 15.000,- Kč
JUDr. Jan Paroulek – 16.000,- Kč
JUDr. Petr Cech – 15.000,- Kč
Vlastimil Zeman – 15.000,- Kč
VISITECH, a.s. – 25.000,- Kč
Mgr. Přemysl Růžička – 15.000,- Kč
UniCab, s.r.o. – 35.000,- Kč
Richard Mrázek – 45.000,- Kč
Bc. Jaromír Baláž – 13.000,- Kč
AŇO AGENCY, s.r.o. – 70.000,- Kč
Lukáš Rotrekl – 20.000,- Kč
Ctibor Nezdařil – 10.000,- Kč
Petr Sobotka – 70.000,- Kč
Petr Sobotka – 17.000,- Kč
Ing. Jan Syllaba – 20.000,- Kč
Ing. Andrea Šalánky – 13.000,- Kč
Zuzana Trnková – 26.000,- Kč
Evropský řád rytířů vína, spolek – 10.000,- Kč
Ing. Tomáš Krones – 25.000,- Kč
Mgr. Petr Havliš, MBA – 15.000,- Kč
JUDr. Petr Cech – 45.000,- Kč
COLAS CZ, a.s. – 50.000,- Kč
Eva Šupinová – 15.000,- Kč
Jihomoravský kraj – 200.000,- Kč
Ing. Pavel Staněk – 20.000,- Kč
Ing. Pavel Staněk – 10.000,- Kč
Ing. Naděžda Křemečková – 20.000,- Kč
Bc. Jaromír Baláž – 20.000,- Kč
VISITECH, a.s. – 34.000,- Kč
RESPILON E-commerce s.r.o. – respirátory Nano FFP2 206 ks v hodnotě 17.716,- Kč

výdaje:

VODICÍ PES, z.s. – 70.000,- Kč
KARATE TEAM BOHUNICE, z.s. – 10.000,- Kč
Lucie Nikol Koláčková – 79.900,- Kč
Pavel Vago – 79.900,- Kč
MŠ, ZŠ a praktická škola Brno, Štolcova, p.o. – herní prvek – lanovka v hodnotě 69.999,71 Kč
Domov pro seniory Kociánka, p.o. – respirátory Nano FFP2 206 ks v hodnotě 17.716,- Kč

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace Náklady

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace Výnosy

Rozvaha pro nevýdělečné organizace

Rozvaha pro nevýdělečné organizace

Příloha k účetní závěrce podle § 29 vyhl. č. 504/2002 Sb.

Příloha k účetní závěrce podle § 29 vyhl. č. 504/2002 Sb. – část 2

Složení správní rady od 1.1.2021 do 31.12.2021:
předseda: JUDr. Šárka Cechová
člen: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
člen: Mgr. Přemysl Růžička
člen: Zuzana Trnková
člen: Mgr. Pavel Dokládal

Revizor v období od 1.1.2021 do 31.12.2021: Ing. Libor Benátský

zakladatel: JUDr. Šárka Cechová

Děkujeme za podporu mnoha dárcům a všem partnerům a prohlašujeme, že jsme dodrželi pravidla pro poskytovaní nadačních příspěvků a přehled nákladů na vlastní správu.

V Brně dne 30.6.2022

JUDr. Šárka Cechová
Předsedkyně správní rady NF Atýsek